TALOYHTIÖN ILMANVAIHTO

Taloyhtiöiden ilmanvaihto voi olla alipaineinen tai ylipaineinen. Alipaineisessa ilmanvaihdossa, merkittävä seikka on hormien pinta-ala, koska alipaineinen ilmanvaihto toimii negatiivisella paineella ns. luonnollisella vedolla. Ylipaineisessa ilmanvaihdossa hormien pinta-alan merkitys on pienempi, sillä veto luodaan koneellisesti esimerkiksi katolla olevan huippuimurin avulla.

Alipaineisessa ja koneellisessa ilmanvaihdossa on ensisijaisen tärkeä huolehtia, että poistohormit ovat tiiviit ja toimivat. Poistohormit poistavat epäpuhtaan ilman taloyhtiön sisätiloista vesikatolle, joka vaikuttaa suoraan sisäilman laatuun. Tuloilma-aukkojen kuten esimerkiksi ulkoseinällä olevien ritilöiden kautta johdetaan puhdasta ulkoilmaa sisätiloihin on oltava toimivia, jotta sisätiloihin saadaan raikasta uutta ilmaa poistohormien kautta poistetun ilman tilalle. Toimivan ilmanvaihdon edellytys on kierto, jossa johdetaan raikas ilma sisään ja likainen ilma ulos, joka vaikuttaa oleellisesti sisäilman laatuun. Taloyhtiöissä, joissa jokin edellisestä puuttuu, on yleensä hajuhaittoja, kosteusongelmia tai ns. tunkkainen sisäilma.

YLEISIMMÄT PUUTTEET TALOYHTIÖN ILMANVAIHDOSSA

Vuotavat poistohormit

Toimiva poistohormi on tiivis ja pinta-alaltaan tarpeeksi suuri, jotta sillä voi johtaa tilakohtaista ilmamäärää sisätiloista vesikatolle.

Miksi hormin pitää olla tiivis?

Hormin täytyy olla tiivis, koska silloin ilma kulkee suoraan sisätiloista vesikatolle. Vuotava hormi täyttyy tai täyttää vieressä olevista hormeista jolloin sen toiminta muuttuu riittämättömäksi, vuotava hormi on myös turvallisuusriski tulipalotilanteissa, joissa tuli tai häkäsavu saattaa siirtyä ilmanvaihtohormien välityksellä taloyhtiön eri tiloihin. Yleisin haittatekijä on vuotavan hormin huono veto ja naapurin keittiöstä kantautuvat hajut ruoanlaiton yhteydessä. Tiivis hormi vetää paremmin, kun poistoaukkoja on vain yksi pidemmän matkan päässä, joka synnyttää vedon, sen sijaan että vuotoja on pitkin matkaa. Ylipaineisessa ilmanvaihdossa hormien tiiveyttä säätelevät myös ilmanvaihto säädöksissä mainitut vaatimukset. Lämmöntalteenotto-ratkaisuissa hormien tiiveys on tärkeää lämpöhukan estämiseksi. Lisäksi tulee huomioida keittiötilojen hormeille mahdollisesti vaadittavat EI paloluokituksen omaavilla tuotteilla rakennetut tai tiivistetyt hormit.

Tuloilma-aukkojen sulkeminen:

Usein taloyhtiön asukkaat sulkevat ulkoseinien tuloilma-aukot vedon tunteen takia tai koska asukkaan mielestä aukoista tulee liikaa kylmää ilmaa asuntoon esim. talvisin. Tuloilma-aukkojen sulkeminen on kuitenkin este toimivalle ilmanvaihdolle.

Sulkemalla tuloilmakanavat, estetään tiloihin raikkaan ulkoilman pääsy ja huononnetaan kiertoa. Tuloksena on usein kosteusvaurioita ja tunkkainen sisäilma. Mikäli ulkoseinän tuloilmakanavat tuntuvat johtavan liikaa kylmää ilmaa sisätiloihin, on mahdollista asentaa normaalien venttiilien tai ritilöiden tilalle tuloilmaventtiilit, jotka lämmittävät ulkoilman tai asentaa tuloilma-aukot ikkuna karmeihin, jotka johtavat raitista ilmaa suuremmalle pinta-alalle, vähentäen vedon tunnetta.

Vesikatolla olevan hormin pienentäminen ja tukokset:

Monesti taloyhtiöissä näkee hormien päällä viritelmiä, joiden kuvitellaan parantavan alipaineista ilmanvaihtoa. Esimerkiksi:

sadehatut, jotka on asetettu melkein kiinni hormin pintaan, estäen ilmanpoiston vesikatolla
liian pienet hyrrät tai viirihatut hormien päällä, jotka pienentävät hormin pinta-alaa merkittävästi.
toimimattomat huippuimurit, jotka eivät enää pyöri vaan tukkivat hormin yläpään.
Yleinen harhaluulo on, että asentamalla ns. ekologisen vedonparantajan / hyrrän hormin päälle, lisää vetoa automaattisesti. Ekologiset, ilman sähköä toimivat vedonparantajat eivät ole imeviä, kuten sähköiset huippuimurit. Tästä johtuen usein pitkissä hormeissa, joissa paljon siirtymiä on vaikea synnyttää vedonparantajalla haluttua vetoa.

Hormitukokset ovat myös yleinen haittatekijä, jotka huonontavat oleellisesti tilan ilmanvaihtoa. Varsinkin Helsingin keskustan vanhoissa kiviaineisissa hormeissa saattaa olla sodanajan pommitusten jäljiltä tiiliskiviä poikittain tai tuenta puita lumenpudottajien jäljiltä. Tukokset pienentävät pinta-alaa ja huonontavat siten vetoa.

Osittainen koneellinen ja alipaineinen ilmanvaihto:

Joissakin taloyhtiöissä saattaa olla yksittäisiä tiloja, joihin on lisätty koneellinen ilmanvaihto ja muita tiloja, jotka ovat edelleen alipaineisia. Tässä tapauksessa koneellinen ilmanvaihto saattaa sekoittaa täysin koko ilmanvaihdon. Esimerkiksi vetämällä viereisen tilan likaisen ilman koneellisen asunnon tilaan tai estämällä alipaineisen tilan poistoilman kulun vesikatolle.

Ventia Oy tarjoaa kaikki ratkaisut taloyhtiön ilmanvaihtoon.

Sukitusmenetelmät ilma-rasva ja- savuhormeille : FuranFlex ja VentilFlex sukitus
Horminsaneerausmassat
Horminsaneerausputket
Ilmanvaihtoventtiilit
Ilmanvaihtoputket
Valmiit rasvakanavat
Vedonparantajat

Ota yhteyttä: info@ventia.fi

www.ventia.fi

FuranFlex Furanflex. Ventilflex hormi hormin kunnostus hormin massaus hormin pinnoitus hormi putkitus hormisaneeraus hormi sukitus iv hormi iv saneeraus iv sukitus puhdas sisäilma radon smart ilmanvaihto Sukitus t600 taloyhtiön hormit Taloyhtiön ilmanvaihto VentilFlex ympäristöystävällinen

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: