MITÄ T600 TARKOITTAA?

T600 hormisaneeraus

T600 on korkein standardeissa tunnettu jatkuvaan lämmönkestävyyteen viittaava luokitus.

Tämä tarkoittaa, että savupiippu, tai hormisaneeraustuote on läpäissyt standardin mukaisen testin, jossa n. 700 °C lämpöä ajetaan savupiippuun tietyn ajan . Lisäksi lämpötilaa käytetään 1000 °C 30 minuutin ajan. Tällä varmistetaan, että savupiippu kestää 600 °C asteen jatkuvaa lämpöä, mikä on yleistä, kun poltetaan kiinteitä polttoaineita. Aikoinaan oli paljon keskustelua Suomessa, siitä pitäisikö uusi T800 luokka laatia kiuasstandardeja ajatellen. Kiukaita poltettaessa jatkuvat lämpötilat saattavat ylittää 600 °C lämpötilat. Kyseistä luokitusta ei ole kuitenkaan otettu koskaan käyttöön, vaan T600 on korkein mahdollinen normien tuntema lämpötilaluokka. Näissä tapauksissa soveltuvuus ratkaistaan yleensä suuremmilla suojaetäisyksillä ja tuuletetuilla läpivientiratkaisuilla.


Alle T600 luokituksiakin esiintyy, joista yleisimmät ovat T200 ja T450. T200 savupiiput tai hormisaneeraustuotteet ovat yleisesti tarkoitettuja kondensoiville laitteille (kuten kaasu), joissa matalat lämpötilat. Tällöin piippujärjestelmien vakio-osina saattaa kuulua esim. matalia lämpötiloja kestäviä silikonitiivisteitä , joiden tarkoitus on tiivistää jaksot niin, että ne kestävät laitteista hormiin syntyvää ylipainetta ja kondenssivettä. T450 luokituksen savupiiput ovat yleensä tarkoitettuja öljy-, pelletti- tai puukattiloille, joiden savukaasujen maksimi lämpötilat ovat laitteiden omissa testituloksissa tai hyväksynnöissä max. T450 °C.
Suomessa kuitenkin vaaditaan yleisesti T600 luokitusta kiinteiden aineiden poltossa ja alhaisempia T-luokituksen omaavia hormi järjestelmiä esiintyy ei-kiinteitä polttoaineita käyttävien laitteiden järjestelmissä. Uuden asetus 745/2017 mukaan hormisaneerauksessa, jossa hormi palvelee laitetta, jossa poltetaan kiinteätä polttoainetta, kuten takat ja kamiinat, on käytettävä T600 luokituksella varustettua hormisaneeraustuotetta. Poikkeuksia ovat esim. polttotestit tai esim. rakennuspaikkakohtainen hyväksyntämenettely, joissa osoitetaan polttokokeilla tai muilla testeillä tuotteen soveltuvuus kyseiseen tarkoitukseen.

Kansainvälisesti valitaan yleisesti laitteen tai tulisijan savukaasulämpötilojen luokitus. Suomessa kuitenkin vaaditaan yleisesti T600 asennuksia laitteelle kuin laitteelle. Joissakin tapauksissa, kuten kondensoivissa järjestelmissä käytetään yleisesti muovi- ja silikonipohjaisia standardiliitoksia tai tiivisteitä, jotka ovat laitteiden omia, vaikka voitaisiin yhtä hyvin käyttää esim. jonkun muun T-luokan piippua edellyttäen, että piipun materiaali on laitevalmistajan vaatimusten mukainen.

Tällä hetkellä luokitusta säätelevät normit jättävät Suomessa paljon tulkinnan varaa ja tämän takia on tärkeä hyväksyttää savupiippu tai hormisaneeraustuotteen soveltuvuus kohteeseen ennen tuotteen valintaa.

FuranFlex/VentilFlex menetelmä on testattu T450 ja T400 luokkaan kiinteille j a ei-polttoaineille sekä T200 luokkaan kondensoiville laitteille.

Ventia Oy:n toimittamat teräspiiput teollisuuteen ovat suurilta osin T600 luokituksen omaavia tuotteita. Kuitenkin kondensoivien kattiloiden savupiipuiksi on myös tarjolla, alempia T luokan järjestelmiä , joissa pääpaino on kondenssinkestävyydessä, koska riski kyseisissä asennuksissa on ylipaine ja kondenssi, ei niinkään korkeat lämpötilat. Valikoimasta löytyvät myös T600 valmispiiput, jotka kestävät H1 eli 5000 Pa ylipainetta kyseisissä lämpötiloissa ja soveltuvat esim. varavoimaloihin.

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: